SỰ HÀI LÒNG CỦA XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
For Social Satisfaction of Ton Duc Thang University

Kính chào quí khách!
Với mong muốn hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động, đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất của Trường đại học Tôn Đức Thắng, từ đó giúp Nhà trường nâng cao uy tín cũng như sự tin tưởng của xã hội, Nhà trường kính mong quí khách dành chút thời gian để thực hiện Bảng khảo sát này.
Đây là Bảng khảo sát không ghi tên, vì vậy, rất mong nhận được những ý kiến khách quan, thẳng thắn của quí khách nhằm đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và uy tín của Nhà trường đối với xã hội.

Welcome!
With the desire to improve and enhance the operational and training qualities of Ton Duc Thang University (TDTU), thus helping to enhance the reputation as well as the trust of society, we respectfully request the guests to spend a little time to perform this survey form.
Your information and feedback will be kept strictly confidential, so we hope to receive your straight and objective opinions to contribute to the improvement of the operational quality and prestige of TDTU.