SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
SURVEY FORM EMPLOYER SATISFACTION WITH TON DUC THANG UNIVERSITY GRADUATES

Kính chào quí doanh nghiệp!
Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, giúp cho sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng mềm để tự tin làm việc, đóng góp cho xã hội. Trường đại học Tôn Đức Thắng kính mong quí doanh nghiệp dành chút thời gian để thực hiện Bảng khảo sát này.
Thông tin khảo sát được ẩn danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Vì vậy, Nhà trường kính mong quí doanh nghiệp đưa ra ý kiến khách quan bằng cách điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu vào lựa chọn mà anh/chị thấy phù hợp nhất.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quí doanh nghiệp.

Dear Corporate!
Wishing to improve the quality of training, to help graduates have full professional knowledge as well as soft skills to work confidently and contribute to society. Ton Duc Thang University would like you to spend some time to carry out this survey.
All of your responses will be kept strictly confidential and survey results only use for research purposes, so we hope to receive your straight and objective opinions by yourself. Please fill in the blank or choose the most suitable answer.
Thank you.