SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (Đã tốt nghiệp từ 01-02 năm)
SURVEY FORM SATISFACTION OF ALUMNI WITH TON DUC THANG UNIVERSITY
Thân chào Anh/Chị cựu sinh viên!
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng, từ đó giúp Trường ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt các nhu cầu của người học và người sử dụng lao động, chúng tôi rất mong anh/chị dành chút thời gian để thực hiện bảng khảo sát này.
Thông tin khảo sát được ẩn danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Vì vậy, Nhà trường mong anh/chị đưa ra ý kiến khách quan của bản thân bằng cách điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu vào lựa chọn mà anh/chị thấy phù hợp nhất.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.

Dear Alumni!
In order to improve TDTU’s operation quality and meet the needs of students and employers, the University would like you to take some time to complete this survey.
All of your responses will be kept strictly confidential and survey results only use for research purposes, so we hope to receive your straight and objective opinions by yourself. Please fill in the blank or choose the most suitable answer.
Thank you.